Přihlásit se   

Manuál databáze pro veřejnost


Databáze zobrazuje několik informací, které mohou sloužit pro zefektivnění péče o ohrožené děti a jejich rodiny.

Jednotlivé pojmy a zkratky uvedené v databázi jsou vysvětlené zde.

Databáze obsahuje informace o všech zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péči (dále jen zařízení) na území České republiky, a to pod různými zřizovateli. Jedná se o údaje:

Kraj, Typ zařízení, Zařízení, Název organizace, Ulice, Sídlo, Okres, Zřizovatel, Kapacita, Evidenční stav, Fyzický stav, Plánovaný příjem, Charakteristika, Odkaz na web, E-mail, IČO, IZO a Klíčová slova.

Uživatel má možnost v databázi vyhledávat zařízení dle těchto údajů. Hledání je možnéné podle kraje, okresu nebo typu zařízení.

Důležitým údajem, zejména pro pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí je pak kapacita zařízení a jeho naplněnost.

Ostatní sloupce pak zveřejňují další potřebné informace o jednotlivých zařízeních (zejména charakteristika, adresa, webové stránky a další).